Testamente

Vill DU ha hjälp med att skriva ett testamente? Vill DU veta vad som är möjligt att förordna om i ett testamente? Vill DU att ditt testamente ska vara anpassat just för din situation?

Önskar du själv bestämma hur din kvarlåtenskap ska fördelas när du avlidit och inte vill att arvet ska tillfalla dem som har denna rätt enligt lagen ska man upprätta ett testamente.

För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formkrav. Det ska undertecknas och  bevittnas av två personer. De som bevittnar ett testamente intygar att de vet att testatorn (den som skriver på testamentet) är ”vid sina sinnes fulla bruk” och att det är testatorns egen yttersta vilja. De behöver inte veta vad som står i testamentet, men behöver veta att den som undertecknar det inte har känt sig pressad eller tvingad av någon att skriva under det. Vittnena måste dessutom vara närvarande samtidigt när de bevittnar testamentet.

Det går inte att göra bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) helt arvlösa med hjälp av ett testamente. Bröstarvingar har alltid rätt till sina laglotter; hälften av sitt arv.

Ett testamente kan när som helst upphävas eller ändras. Ett senare undertecknat testamente ersätter automatiskt ett tidigare.

Innan ett testamente kan läggas till grund för arvskifte måste det vinna laga kraft. Om testamentet är ogiltigt av något skäl eller inkräktar på bröstarvingars rätt till laglott kan testamentet klandras i domstol. Talan i domstol måste då väckas inom 6 mån från att man tagit del av testamentet.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente så går vi igenom hur det ser ut just för dig!

Maila för att boka tid kontakt@sodergardensjuridiska.se.

Kontakta oss angående testamente

Terese Landin