Vårdnad, boende och umgänge

Vid skilsmässa och separation uppstår ofta frågor och tvister beträffande vårdnad, boende och umgänge med barn. Du kan få hjälp vid tvist i domstol eller för att på egen hand träffa överenskommelser/avtal. gällande dessa frågor kring barnen.

Vårdnadstvist

Som förälder är det viktigaste att barnen känner sig trygga och mår bra. När föräldrar separerar kan det ibland vara svårt att hitta den bästa lösningen när det gäller vårdnad, boende, umgänge och andra frågor som rör barnen.

Beslut som rör vårdnaden ska alltid utgå från barnens bästa. Ofta handlar det om att försöka göra det möjligt att barnen får stanna i sin trygga miljö och gå kvar i samma skola eller förskola. De flesta föräldrar väljer att fortsätta ha gemensam vårdnad efter en skilsmässa. Då fattar föräldrarna gemensamma beslut om juridiska frågor som rör barnen, till exempel om var de ska gå i skolan.

Men ibland är det svårt att komma överens. Då kan man kontakta kommunen och få ett samarbetssamtal via Familjerätten. Om man ändå inte enas är det slutligen tingsrätten som fattar beslut om vårdnad, boende och umgänge, alltid med barnets bästa i fokus.

Både före och efter samtal hos familjerätten kan ni få juridisk rådgivning från oss och i tingsrätten kan vi företräda er som ombud.

Kontakta oss om du har frågor om vårdnad, boende och umgänge för barn.

Maila för att boka tid kontakt@sodergardensjuridiska.se.

Kontakta oss angående vårdnad, boende och umgänge

Terese Landin