Arvskifte

En arvskifteshandling är ett skriftligt dokument, en överenskommelse, mellan de som ska ärva den avlidne där det framgår hur de tillgångar som den avlidne efterlämnat ska fördelas dem emellan.

Till grund för arvskiftet ligger den bouppteckning som blivit registrerad på Skatteverket och andra dokument som testamente, gåvobrev och tidigare avliden makes/makas bouppteckning. Det finns regler i ärvdabalken som är tvingande vad gäller arv.

Hur går arvskiftet till?

Om inte ett testamente omkullkastar arvsordningen ska dödsbodelägarna emellan sig upprätta ett arvskifte som sedan ska lämnas in till den/de banker den avlidne har för att de ska kunna skifta ut d.v.s. fördela arvet efter de andelar var och en ska ha. Har den avlidne efterlämnat ett testamente kan det vara andra än de legala arvingarna (släktingarna) som ska ärva den avlidne. Arvtagarna kan i arvskiftet tilldelas t.ex. fastigheter, aktier, bilar eller pengar på bankkonton. Om någon tilldelas en fastighet på sin arvslott kan den få lösa ut de övriga arvtagarna med pengar om dödsboets största tillgång är just fastigheten, vilket det ofta är. Man gör en uträkning i arvskiftet så att samtliga arvingar får det de har rätt till.

Arvskifteshandlingen sätter punkt för dödsboet

Man kan säga att arvskiftet sätter punkt för dödsboet på så vis att efter att alla arvingar undertecknat handlingen kan inte någon senare komma att begära mer från dödsboet. Man har då i arvskiftet skrivit under på att alla är överens om fördelningen. Även om lagen reglerar hur ett arvskifte ska ske och vem som ska ärva vad och även om den avlidne efterlämnat ett testamente kan arvingarna komma överens om en annan fördelning om samtliga är överens.

När avslutas dödsboet?

När arvet ska skiftas ut brukar man behålla ett av dödsboets konton, till dess att slutskattsedel inkommit till dödsboet året efter, med en mindre summa pengar. Detta för att ha pengar om det skulle komma någon eftersläntrande räkning eller kvarskatt till dödsboet och för att ev. överskjutande skatt ska kunna tas emot av dödsboet. När slutskattsedeln inkommit och man betalat eller fått tillbaka skatt för dödsboet kan man därefter fördela ev. kvarvarande belopp på kontot till arvingarna i enlighet med de andelar de ska ha i enlighet med arvskiftet. Därefter kan dödsboets sista konto och dödsboet avslutas.

Vad händer om någon arvinge inte undertecknar arvskiftet?

Det finns inga regler för när ett dödsbo ska avslutas. Om någon arvinge inte undertecknar arvskiftet kan någon av de övriga dock ansöka hos tingsrätten där den avlidne var folkbokförd om att skiftesman ska utses. Den har då rätt att själv underteckna arvskifteshandlingen.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att upprätta ett arvskifte.

Maila för att boka tid kontakt@sodergardensjuridiska.se.

Kontakta oss angående arvskifte

Terese Landin