Skuldebrev

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett dokument som du skriver på när du lånar pengar av t.ex. en privatperson eller hos banken. Skuldebrevet, som även kan kallas för revers, blir ett kvitto på skulden och på så sätt en trygghet för den som lånar ut pengar. I skuldebrevet ska det framgå hur stor skulden är, hur den ska betalas tillbaka och vilka villkor som gäller för återbetalningen, exempelvis räntesatsen.

Ett skuldebrev är alltså en skriftlig handling där någon lovar att vid ett visst tillfälle utbetala en summa pengar till en annan person. Det finns olika sorters skuldebrev.

När kan man behöva upprätta ett skuldebrev?

Det kan exempelvis behövas om man ger bort en fastighet i gåva till ett av sina barn och viss del ska vara gåva och viss del av värdet ska avbetalas inom viss tid.

Det kan även vara viktigt att upprätta ett skuldebrev om man som sambor köper en bostadsrätt eller en fastighet tillsammans och den ena lägger in en större kontantinsats. Genom skuldebrevet kan man då se till att kontantinsatserna, eventuellt med ränta, betalas tillbaka till respektive person vid en försäljning. För att detta ska ske gälla vid separation eller dödsfall behöver skuldebrevet även kompletteras med ett samboavtal.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att upprätta ett skuldebrev!

Maila för att boka tid kontakt@sodergardensjuridiska.se

Vad binder du dig till?

När du har undertecknat ett skuldebrev står du i skuld till långivaren fram tills dess att skulden är återbetald. Därför är det mycket viktigt att vara noggrann med att läsa igenom villkoren i skuldebrevet.

Vad händer med skuldebrevet när skulden är betald?

När du har betalat tillbaka hela eller delar av din skuld bör du vara noggrann med att detta noteras på skuldebrevet. Annars finns det en risk för att du som låntagare måste betala samma skuld igen. Vid den tidpunkt då hela skulden är återbetald är det också viktigt att be om att få tillbaka skuldebrevet och kassera detta.

Enkla skuldebrev och löpande skuldebrev

Skuldebrev brukar delas upp i två olika kategorier, enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev skrivs i regel oftast mellan två privatpersoner och är då ställt till en viss person. I ett enkelt skuldebrev ska det alltid framgå vem det är som är skyldig pengar och vem det är som ska få betalt. Viktigt att veta om är att ett enkelt skuldebrev inte är att klassas som ett värdepapper.

När det är tal om löpande skuldebrev finns det två olika typer, orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Om det är tal om ett orderskuldebrev betyder det att mottagaren av betalningen är en namngiven borgenär. Ett innehavarskuldebrev däremot är ställt direkt till mottagaren. Så den som innehar skuldebrevet är den som har rätten att få betalningen.

Vid upprättande av ett privatlån är det i regel alltid ett löpande skuldebrev som skrivs. Vad som är kännetecknande för löpande skuldebrev är att de kan överlåtas till en annan person.

Regler för hur skuldebrev ska upprättas och hanteras är reglerat i skuldebrevslagen.

Maila för att boka tid kontakt@sodergardensjuridiska.se.

Kontakta oss angående skuldebrev

Terese Landin