Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är det enda sättet för makar att göra egendom till enskild så att den inte ska delas vid ev. framtida skilsmässa eller dödsfall.

Äktenskapsförord kan upprättas när man är sambo och tänker gifta sig. Det kan även upprättas under tiden när man är gift.

Har man inget äktenskapsförord ska allt det var och en äger delas lika om äktenskapet upphör p.g.a. äktenskapsskillnad eller dödsfall.

Har man undantagit viss egendom genom att i ett äktenskapsförord avtala att den ska vara enskild kommer just den egendom inte att omfattas av någon bodelning.

Ett äktenskapsförord kan omfatta all egendom som en person äger eller vissa tillgångar som en fastighet, behållning på ett bankkonto eller ett företag som den ena har.

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligen och undertecknas av båda parter. Det behöver inte bevittnas. För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt behöver det registreras hos Skatteverket. Vill man ändra i ett äktenskapsförord behöver man skicka in ett nytt till Skatteverket.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord.

Maila för att boka tid kontakt@sodergardensjuridiska.se.

Kontakta oss angående Äktenskapsförord

Terese Landin