Samboavtal

Det finns flera skäl till att skriva ett samboavtal.

Sambor är två personer som lever tillsammans i ett parförhållande.

Om två sambor ska gå skilda vägar ska bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk delas lika i en bodelning mellan samborna. Samboegendom kan alltså vara en fastighet, bostadsrätt och möbler. Innan delningen tar man hänsyn till de skulder som finns beträffande just denna egendom.

Lagen tar ingen hänsyn till vem av samborna som har betalat för bostaden och bohaget.

Det övriga man äger ska inte delas – det behåller man själv.

Om man som sambor som vill vara säker på att samboegendomen inte behöver delas lika efter en separation behöver upprätta ett samboavtal. Detta kan vara fallet om bara den ena betalat för samboegendomen. Genom ett samboavtal kan man avtala bort sambolagen och således helt eller delvis sätta sambolagens bodelningsregler ur spel.

Sambor ärver aldrig varandra. Vill man ärva varandra behöver man även skriva ett inbördes testamente t.ex. för att skydda den efterlevande sambon så att denna kan bo kvar i bostaden. Det behöver inte innebära att man skriver bort sina barns rätt till arv, utan att man bara skjuter upp deras arvsrätt till viss del till dess den efterlevande sambon går bort.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal!

Maila för att boka tid kontakt@sodergardensjuridiska.se.

Kontakta oss angående samboavtal

Terese Landin