Framtidsfullmakt

Vill du själv bestämma vem som ska hjälpa dig med din ekonomi och dina andra angelägenheter om du råkar ut för demens eller någon annan sjukdom?

Framtidsfullmakt innebär att du själv har valt ut vem som ska hjälpa dig att ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv kan göra det. Har du inte en framtidsfullmakt och blir dement, sjuk på annat sätt eller råkar ut för en olycka kan tingsrätten via kommunens överförmyndarnämnd komma att utse en god man som du inte känner och som inte vet hur du vill ha det.

Det underlättar för dina anhöriga

Har du anhöriga kan de av tingsrätten förordnas som god man för dig om du behöver hjälp att betala räkningar, sköta din ekonomi och allt i övrigt. Det tar dock tid för tingsrätten att ta detta beslut, då det bl.a. ska inhämtas läkarintyg för att fastställa att du behöver en god man. Under den tiden kan de anhöriga inte hjälpa dig.

Undertecknar du däremot en framtidsfullmakt före det att du på något sätt blir sjuk eller oförmögen att sköta dina angelägenheter själv så gäller den direkt då ditt tillstånd inträder. Framtidsfullmakten träder nämligen i kraft när fullmaktshavaren anser att du drabbats av sjukdom, ett försvagat hälsotillstånd eller psykisk störning och att ditt försämrade tillstånd är varaktigt.

En vanlig fullmakt, som bankfullmakt, förlorar sin giltighet om du som fullmaktsgivare inte längre har förmågan att fatta självständiga beslut.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt.

Maila för att boka tid kontakt@sodergardensjuridiska.se.

Kontakta oss angående framtidsfullmakt

Terese Landin