Bodelning

Bodelning innebär kortfattat att man delar upp egendomen vid en skilsmässa, eftersom man då måste reda ut vem som ska få vad.

Samtliga tillgångar som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller i gåva ska tas upp i bodelningsavtalet. Om ena maken har egendom till ett högre värde än den andra, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Makarna kan dock, om båda vill, komma överens om att mellanskillnaden inte ska betalas. Ett bodelningsavtal p.g.a. skilsmässa kan om man vill registreras hos Skatteverket.

Det går även att bodela utan att skilja sig. Det är till exempel vanligt att makar inte äger sin bostad eller sitt fritidshus till lika delar och vill ändra så de står lika på allt. Detta går att åstadkomma med hjälp av ett bodelningsavtal under pågående äktenskap. Det kan också göras för att trygga den ena maken om den andra ska starta ett företag, vilket kan vara riskfyllt då maken annars kan bli skuldsatt för företagets räkning.

Om bodelning ska göras under pågående äktenskap ska först en anmälan om bodelningen göras till Skatteverket, därefter behöver bodelningsavtalet även skickas in för registrering.

Vänd er till oss för att upprätta själva bodelningshandlingen eller anmälan om bodelning.

Maila för att boka tid kontakt@sodergardensjuridiska.se.

Kontakta oss angående bodelning

Terese Landin