Integritetspolicy

Vi på Södergårdens Juridiska AB värnar om din personliga integritet och tar ansvar för att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och god praxis.

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för ändamålet med vår verksamhet. Vi kan samla in personuppgifter från dig direkt, från din användning av vår webbplats eller från tredje part, såsom allmänna register och sociala medier.

De personuppgifter som vi kan komma att samla in inkluderar:

  • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • Företagsnamn, organisationsnummer och annan företagsinformation
  • Information om tjänster eller produkter som du har köpt eller är intresserad av
  • Information som du delar med oss ​​genom vår webbplats, t.ex. genom att fylla i formulär eller skicka meddelanden
  • Information som vi samlar in automatiskt, t.ex. IP-adress och information om din användning av vår webbplats

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och leverera de produkter som du har köpt eller visat intresse för. Vi kan också använda personuppgifter för att:

  • Förbättra våra produkter och tjänster
  • Skicka marknadsföringskommunikation, inklusive nyhetsbrev och andra erbjudanden, om du har samtyckt till det
  • Besvara dina frågor och förfrågningar
  • Utföra statistisk analys för att förbättra vår webbplats och våra tjänster

Delning av personuppgifter

Vi delar inte personuppgifter med tredje part, förutom när det är nödvändigt för att utföra våra tjänster eller när det krävs enligt lag.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, radering eller annan otillåten behandling. Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära att de rättas eller raderas eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har frågor om vår integritetspolicy, kontakta oss på sodergardensjuridiska@gmail.com